კონტროლი

კონტროლი
ცნება „კონტროლი“ ჯერ კიდევ ფართო დისკუსიის საგანს წარმოადგენს მეცნიერებსა და პოლიტიკოსებს შორის. იგი ძირითადად აღიქმება როგორც სამხედრო ძალების საქმიანობის შემოწმებისა და, ზოგადად, მის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლება. ტერმინი „კონტროლის“ ასეთი სახით დეფინიცია ფართოდ არის გავრცელებული არა მხოლოდ სამხედროთა შორის, არამედ თვით საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებსა და საზოგადოებას შორის მაშინ, როდესაც სამხედრო ძალებზე სამოქალაქო - დემოკრატიული კონტროლი უფრო მრავლისმომცველი ცნებაა და იგი თავისი არსით არა მხოლოდ მაკონტროლებელ ხასიათს ატარებს, არამედ, უპირველეს ყოვლისა, სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობათა მაბალანსირებელ სისტემას უზრუნველყოფს. კონტროლი, ამ შემთხვევაში, ნიშნავს არა მხოლოდ სამხედროთა საქმიანობაზე ზედამხედველობას, არამედ ამ საქმიანობისთვის წესების დადგენას, მის შეთავსებას საზოგადოებრივ მოთხოვნებსა და სახელმწიფო ინტერესებთან და ამ პროცესის წარმართვის დომინირებას. „კონტროლი“ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად სოციალური ცნებაა და იგი მიმართულია არა პიროვნებებისაკენ, არამედ ძალაუფლების ინსტიტუციონალური ბალანსირებისაკენ. (სამხედრო საქმე. რედ.)
Source: სესიაშვილი ირაკლი. ჯარი და დემოკრატია : პერსპექტივები ქართული ჯარის დემოკრატიზაციის გზაზე / [სარედ კოლ.: ირაკლი სესიაშვილი, შალვა თადუმაძე (ავტ.), კახაბერ კაციტაძე, ია გამყრელიძე (რედ.)] - [თბ. : ასოციაცია "სამართალი და თავისუფლება"], 2006

Georgian encyclopedia. 2013.

Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "კონტროლი" в других словарях:

  • სამოქალაქო დემოკრატიული კონტროლი — სამხედრო სოციოლოგიაში ცნება სამოქალაქო დემოკრატიული კონტროლი ნიშნავს იმ ნორმებისა და წესების, საქმეთწარმოების ერთობლიობას, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ სამხედრო ძალები წარმოადგენდნენ პოლიტიკური მმართველობის ძალაუფლების ქვეშ მყოფ ინსტრუმენტს,… …   Georgian encyclopedia

  • მედიის ხარისხის კონტროლი — ზოგიერთი ადამიანისათვის ტერმინებს ,,მორალი” და ,,ეთიკა” არასასიამოვნო კონოტაცია აქვთ. ეს ტერმინები მათში ქადაგებების, ფილოსოფიის გაკვეთილების, ბოისკაუტებს და ტოტალიტარული რეჟიმების ,,მორალური წესების” ასოციაციებს აღძრავს. ,,მორალი” და ,,ეთიკა”… …   Georgian encyclopedia

  • საკონსტიტუციო კონტროლი — ფართო გაგებით გულისხმობს ყველა გამოცემული აქტის კონსტიტუციასთან შესაბამისობის შემოწმებას, ხოლო კონტროლი ვიწრო გაგებით მხოლოდ ნორმატიული ხასიათის აქტების შემოწმების საშუალებას იძლევა. Source: ჩხეიძე გიორგი, საკონსტიტუციო კონტროლის პრობლემები… …   Georgian encyclopedia

  • ეპიდემიოლოგიური კონტროლი — გადამდები დაავადებების ეპიდემიური პროცესის მართვის პროფილაქტიკურ და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა სისტემა. Source: საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ: [სემინარი, ქ. ზუგდიდის სამედიცინო დაწესებულებათა თანამშრომელთა არასამთავრობო… …   Georgian encyclopedia

  • სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლი — სამკურნალო საშუალებების ხარისხის უზრუნველყოფის საკანონმდებლო მოთხოვნათა შესრულებისათვის ორგანიზაციული და სამართლებრივი ღონისძიებების ერთობლიობა. Source: ირმა მანჯავიძე, ლევან ლაბაური, მარინე კვაჭაძე. ადამიანის უფლებათა დაცვა ჯანდაცვის სფეროში და… …   Georgian encyclopedia

  • ლიბერალიზმი — • (ლათ. liber თავისუფალი) ფილოსოფიური, ეკონომიკური და პოლიტიკური სწავლებაა, რომელიც გამომდინარეობს ადამიანის თავისუფლებიდან, განკარგოს საკუთარი თავი და საკუთრება. ლიბერალიზმის იდეალია საზოგადოება, სადაც ყველას აქვს მოქმედების თავისუფლება, სადაც… …   Georgian encyclopedia

  • პრესის საბჭო — • უმეტეს დემოკრატიულ ქვეყნებში პრესის საბჭო არის ნებაყოფლობითი, სამი სუბიექტის (მესაკუთრეები, ჟურნალისტები, საზოგადოების წარმომადგენლები) მონაწილეობით შექმნილი ორგანო, რომლის მიზანია:დაიცვას პრესის თავისუფლება;განიხილოს მედიის წინააღმდეგ შემოსული …   Georgian encyclopedia

  • ვარშავის პაქტი — 1985 წლის აპრილში საბჭოთა კავშირის, ბულგარეთის, ჩეხოსლოვაკიის, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის (აღმოსავლეთ გერმანია), უნგრეთის, პოლონეთისა და რუმინეთის კომუნისტური და მშრომელთა პარტიების გენერალური მდივნები შეიკრიბნენ ვარშავაში. მათ ხელი… …   Georgian encyclopedia

  • კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ — განსაზღვრავს საკრებულოს განსაკუთრებულ უფლებამოსილებებს. ამ უფლებამოსილებათა ზოგიერთი ჩამონათვალი ასეთია: ა) საკრებულოს თანამდებობის პირთა (თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარეები), აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის (გამგებლის,… …   Georgian encyclopedia

  • ადგილობრივი თვითმმართველობა — • საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციით აღიარებული და კანონმდებლობით გარანტირებული უფლება, შესაძლებლობა და პასუხისმგებლობა, თვითმმართველობის ერთეულებში მათ მიერ შექმნილი ადგილობრივი ორგანოების მეშვეობით, კანონმდებლობის საფუძველზე, საკუთარი… …   Georgian encyclopedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»